Courses

Info

This service provides (detailed) information on courses (vakken)

Rest resources

Current version of this service: 0

Base URL : http://api.tudelft.nl/v0

ResourceMethodDescriptionParameters
/vakken/<courseID>GETReturns Course information for the specified courseID and the current study year
/vakken/<courseID>GETReturns Course information for the specified courseID and the specified study year?studiejaarid=<StudieYearID>

 

For information on study years (see page Studiejaren

For information on general RestProxy parameters see RestProxy/Parameters

Example

The following is the output for the request

 https://api.tudelft.nl/v0/vakken/TN1301

{
	"vak" : {
		"cursusid" : "TN1301",
		"kortenaamNL" : "Inleiding Mechanica, golven en optica",
		"langenaamNL" : "Inleiding Mechanica, golven en optica",
		"kortenaamEN" : "Inleiding Mechanica, golven en optica",
		"langenaamEN" : "Inleiding Mechanica, golven en optica",
		"ects" : "3.0",
		"opleiding" : {
			"id" : "21",
			"code" : "BSc TN",
			"naamKortNL" : "Bachelor Technische Natuurkunde",
			"naamKortEN" : "Bachelor Applied Physics",
			"faculteit" : {
				"organisatieOnderdeel" : {
					"organisatieEenheidCode" : "TNW",
					"naamNL" : "Technische Natuurwetenschappen",
					"naamEN" : "Technische Natuurwetenschappen",
					"afkortingNL" : "TNW",
					"afkortingEN" : "TNW"
				}
			},
			"opleidingstype" : {
				"naamNL" : "Bachelor",
				"naamEN" : "Bachelor"
			}
		},
		"studiejaar" : {
			"naam" : "2012/2013"
		},
		"extraUnsupportedInfo" : {
			"vakMedewerkers" : [ {
				"@label" : "Responsible Instructor",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"medewerker" : {
					"naam" : "Prof.dr.ir. P. Kruit",
					"email" : "P.Kruit@tudelft.nl"
				}
			}, {
				"@label" : "Verantwoordelijk Docent",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"medewerker" : {
					"naam" : "Prof.dr.ir. P. Kruit",
					"email" : "P.Kruit@tudelft.nl"
				}
			}, {
				"@label" : "Docent",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"medewerker" : [ {
					"naam" : "Dr. A.J.L. Adam",
					"email" : "A.J.L.Adam@tudelft.nl"
				}, {
					"naam" : "Dr. J. Zoetelief",
					"email" : "J.Zoetelief@tudelft.nl"
				} ]
			}, {
				"@label" : "Instructor",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"medewerker" : [ {
					"naam" : "Dr. A.J.L. Adam",
					"email" : "A.J.L.Adam@tudelft.nl"
				}, {
					"naam" : "Dr. J. Zoetelief",
					"email" : "J.Zoetelief@tudelft.nl"
				} ]
			} ],
			"vakUnsupportedInfoVelden" : [ {
				"@label" : "Contact Hours / Week  x/x/x/x",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "16/0/0/0/0/0/0/0"
			}, {
				"@label" : "Contacturen / week  x/x/x/x",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "16/0/0/0/0/0/0/0"
			}, {
				"@label" : "Vakinhoud",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Introductie Mechanica, trillingen, golven, vloeistoffen, Optiek"
			}, {
				"@label" : "Leerdoelen",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Basiskennis natuurkunde opdoen, in het bijzonder: correct physisch leren redeneren.\nNatuurkundeproblemen oplossen\nSamenwerken met collega's."
			}, {
				"@label" : "Onderwijsvorm",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "In groepjes en individueel natuurkunde sommen maken, onder begeleiding van instructeurs."
			}, {
				"@label" : "Computergebruik",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Sommen worden gemaakt via een internet programma."
			}, {
				"@label" : "Boeken",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Wolfson \" Essential University Physics\" Uitgeverij Pearson"
			}, {
				"@label" : "Wijze van toetsen",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "De sommen worden wekelijks nagekeken. Bij voldoende resultaat hoeft geen tentamen te worden afgelegd. Alternatief: tentamen doen.\nTentamen octaal 1 en herkansing in de kerstvakantie"
			}, {
				"@label" : "Locatie",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Studio Class Room TN"
			}, {
				"@label" : "Education Period",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "1"
			}, {
				"@label" : "Onderwijsperiode",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "1"
			}, {
				"@label" : "Start Education",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "1"
			}, {
				"@label" : "Start onderwijs",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "1"
			}, {
				"@label" : "Exam Period",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Different, to be announced"
			}, {
				"@label" : "Tentamenperiode",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Wordt anders bekend gemaakt"
			}, {
				"@label" : "Course Language",
				"@taal" : "EN",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Dutch"
			}, {
				"@label" : "Cursustaal",
				"@taal" : "NL",
				"@public" : "Y",
				"inhoud" : "Nederlands"
			} ]
		}
	}
}